Sermons

 

Reason to Doubt Sermon Series 

21 Aug

 

Reasons to Doubt Series

Sermon One: Has science discredited Christianity

Speaker: David Barrie


Sermon Four: Does Religion poison everything?

Speaker: David Barrie

9 Sep


1 Corinthians

29 MAY

1 Corinthians Series

Sermon Five: The Way of Love

Speaker: David Barrie

 

15 May

1 Corinthians Series

Sermon Three: One in Christ

Speaker: David Barrie